Header Ads

Bảng giá

 

STT

Tên dịch vụ

Giá dịch vụ

1

ÁO CỬ NHÂN (GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

45.000 đ / Chiếc

2

ÁO CỬ NHÂN (GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

55.000 đ / Chiếc

3

RÈM VOAN (GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

30.000 đ / Chiếc

4

RÈM VOAN (GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

35.000 đ / Chiếc

5

RÈM CÁC LOẠI (GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

30.000 đ / Kg

6

CHĂN BÔNG (GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

25.000 đ / Kg

7

CHĂN LEN ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

24.000 đ / Kg

8

MŨ VẢI (GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

9

CHÂN VÁY TƠ TẰM DÀI (LÀ HƠI)

33.000 đ / Chiếc

10

CHÂN VÁY DÀI (LÀ HƠI)

23.000 đ / Chiếc

11

CHÂN VÁY NGẮN (LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

12

VÁY NGỦ (LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

13

VÁY NGỦ (GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

24.000 đ / Chiếc

14

VÁY ĐÔNG (LÀ HƠI)

42.000 đ / Chiếc

15

VÁY ĐẦM TRƠN (LÀ HƠI)

36.000 đ / Chiếc

16

VÁY ĐẦM TRƠN (GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

45.000 đ / Chiếc

17

VÁY DẠ HỘI ( LÀ HƠI)

80.000 đ / Chiếc

18

VÁY CƯỚI ( LÀ HƠI)

120.000 đ / Chiếc

19

QUẦN NỈ ( LÀ HƠI)

13.000 đ / Chiếc

20

QUẦN NỈ ( GIẶT KHÔ -LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

21

QUẦN NỈ ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

16.000 đ / Chiếc

22

QUẦN GIÓ ( LÀ HƠI)

13.000 đ / Chiếc

23

QUẦN GIÓ ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

24

QUẦN GIÓ ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

16.000 đ / Chiếc

25

QUẦN QUÂN PHỤC ( LÀ HƠI)

16.000 đ / Chiếc

26

QUẦN QUÂN PHỤC ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

27

QUẦN SOÓC ( LÀ HƠI)

16.000 đ / Chiếc

28

QUẦN SOÓC ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

29

QUẦN BÒ, QUẦN NGỐ ( LÀ HƠI)

23.000 đ / Chiếc

30

QUẦN BÒ, QUẦN NGỐ ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

28.000 đ / Chiếc

31

QUẦN TƠ TẰM ( LÀ HƠI)

26.000 đ / Chiếc

32

QUẦN ÂU ( LÀ HƠI)

23.000 đ / Chiếc

33

QUẦN ÂU ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

30.000 đ / Chiếc

34

ÁO GIẢ DA NAM ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

80.000 đ / Chiếc

35

ÁO GIẢ DA NỮ ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

70.000 đ / Chiếc

36

ÁO NỈ ( LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

37

ÁO NỈ ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

30.000 đ / Chiếc

38

ÁO NỈ ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

24.000 đ / Chiếc

39

ÁO BÔNG TRẦN ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

55.000 đ / Chiếc

40

ÁO GILE TRẦN BÔNG ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

35.000 đ / Chiếc

41

ÁO DA LỘN ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

140.000 đ / Chiếc

42

ÁO LEN CỘC TAY ( LÀ HƠI)

23.000 đ / Chiếc

43

ÁO LEN CỘC TAY ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

35.000 đ / Chiếc

44

ÁO KHOÁC NGẮN ( LÀ HƠI)

36.000 đ / Chiếc

45

ÁO KHOÁC NGẮN ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

55.000 đ / Chiếc

46

ÁO KHOÁC NGẮN ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

45.000 đ / Chiếc

47

ÁO GILE LÔNG VŨ ( LÀ HƠI)

36.000 đ / Chiếc

48

ÁO GILE LÔNG VŨ ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

55.000 đ / Chiếc

49

CA VÁT ( LÀ HƠI)

16.000 đ / Chiếc

50

ÁO GILE ( LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

51

ÁO BẾP ( LÀ HƠI)

23.000 đ / Chiếc

52

ÁO DÀI NHUNG, REN ( LÀ HƠI)

42.000 đ / Chiếc

53

ÁO DÀI TÂN THỜI ( LÀ HƠI)

30.000 đ / Chiếc

54

ÁO NHỒI LÔNG VŨ DÀI ( GIẶT KHÔ LÀ HƠI)

90.000 đ / Chiếc

55

ÁO PHÔNG CỘC TAY ( LÀ HƠI)

16.000 đ / Chiếc

56

ÁO PHÔNG CỘC TAY ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

21.000 đ / Chiếc

57

ÁO PHÔNG DÀI TAY ( LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

58

ÁO PHÔNG DÀI TAY ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

23.000 đ / Chiếc

59

ÁO BÒ 7 MẢNH ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

32.000 đ / Chiếc

60

ÁO SƠ MI TƠ TẰM ( LÀ HƠI)

30.000 đ / Chiếc

61

ÁO SƠ MI CỘC TAY ( LÀ HƠI)

21.000 đ / Chiếc

62

ÁO SƠ MI CỘC TAY ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

26.000 đ / Chiếc

63

ÁO SƠ MI DÀI TAY ( LÀ HƠI)

25.000 đ / Chiếc

64

ÁO SƠ MI DÀI TAY ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

30.000 đ / Chiếc

65

ÁO (QUẦN) LEN ( LÀ HƠI)

26.000 đ / Chiếc

66

ÁO QUÂN PHỤC HÈ ( LÀ HƠI)

16.000 đ / Chiếc

67

ÁO QUÂN PHỤC HÈ ( GIẶT ƯỚT LÀ HƠI)

20.000 đ / Chiếc

68

ÁO KHOÁC QUÂN SỰ ( LÀ HƠI)

33.000 đ / Chiếc

 

 

 

Powered by Blogger.